Ta kontakt med oss

Ta kontakt her, vi har egne lokaler på Gimsøy i Skien, men vi holder web-baserte møter, e-post, Skype, Zoom, eller Teams.

 

Sparringspartner
v/ Eventeriet AS
Telefonnummer: (+47) 455 163 01
E-post: tomkjetil@me.com

Bankkonto: 9802 36 90209

Org. nummer 999074154
 

Vi ønsker å etablere avdelingskontor i andre områder i Norge. Ta kontakt om du ønsker å bli med

Gisle Johnsen

Sparringspartner

Trening & aktivitet

gisle@hjelphelse.no

Tom Kjetil Olsen

Sparringspartner / Daglig leder

Rådgiver

tomkjetil@hjelphelse.no