Visjon

Vårt motto vil alltid være, «vi lytter med store ører»

Vår visjon i Sparringspartner

Vårt motto: «Vi lytter med store ører»

Det handler om noe som er større enn oss selv. SP er et selskap
som skal komme med gode råd, hjelpe ansatte,  ledere og mellomledere, ikke minst toppledere, selvfølgelig alle ansatte i bedriften til å få en bedre arbeidshverdag,
skape gode relasjoner og bygge gode opplevelser for alle.

Å lytte til hva du som menneske har å si enten det er jobb,
privat, eller både jobb og privat.

Vårt nettverk av sparringspartnere skal være dyktige, forståelsesfulle, levere gode redskap enten det er snakk om tilretteleggelse i livet, eller det er program for trening, aktivitet og eller gode opplevelser.

Vi skal bidra til det gode liv. Enten du bor på gård eller
du bor i byen, at bidra til at den gode opplevelsen starter ved frokostbordet.
Vi er en viktig drivkraft i et land som Norge, som spirer og hvor økonomiske verdier skapes. Samtidig som vi vokter over de umistelige verdiene som samfunnet hviler på. 

De som ikke kan måles i kroner og øre.

Og vi skal ta vare på jorda vår. Det er ikke bare der hvor
vi jobber og bor, men den er selve forutsetningen for alt som lever. Og hvordan det leves. Skape god trivsel, bygge bro, og finne gode løsninger.

Våre verdier ligger i visjonen

Hvordan vi skal jobbe og hva vi skal oppnå ligger i ordene i
visjonen.

Sammen

Det er når vi jobber sammen at vi sikrer kraft til å oppnå
målene våre. Både internt og med våre omgivelser. Vi løfter frem andre og spør om hjelp når vi trenger det. Vi har felles mål - og når dem. Sammen.

Skaper

Vi har ambisjoner om å hver eneste dag være litt bedre enn i
går og å skape verdier. For eierne, kundene og vårt nettverk.

 Vi prøver og feiler, tenker helhetlig og lærer av de beste. Vi sikter mot toppklasse i alle ledd.

Levende

Bærekraft er ikke valgfag, det er pensum i alt vi driver
med. Å tenke miljø, å bidra er en viktig leveregel for bedriften. Vi lever i samspill med naturen og har høye krav til den velferd som må til og vi vil levere kvalitet i alle ledd.

For både medarbeidere og forbrukere gir vi næring til
drømmene gjennom opplevelser, en aktiv livsstil og gode grunnverdier.

Våre fokusområder

Bygge bro mellom alle i en bedrift, organisasjon, lag og
eller forening. Minske avstander, komme med gode råd, og være en trofast sparringspartner.

Vi bruker dyktige personers egne opplevelser som basis, høyt
kvalifiserte gjennom egne liv, opplæring og erfaring. Bruke all den kompetansen som trengs.


Våre målgrupper

Arbeidskraften i bedriften. Miljøet i organisasjonen, og
rådene som tilfaller den enkelte personen. Vi gir av oss selv i forhold å løse enkelte konflikter, eller større negative prosesser.  

Vårt program hjelper en eller mange, våre løsninger skaper positiv fokus og skal virke motiverende.

Vi stiller som rådgiver mellom person og arbeidsgiver,
mellom enkeltansatte, og skaper trygghet i alle ledd.

Kunstnere, artister, dama eller mannen i gata, idrettsutøvere,
politikere, industriledere og ansatte, selvstendig næringsdrivende, og lag og foreninger er våre kunder. 

Vi stiller som sparringspartnere for alle som trenger oss.

Gi livet mening og glede, slik at dagen som kommer gir deg rett motivasjon. Vi er ikke fornøyd om ikke du er fornøyd. Derfor er det selvsagt krevende å være en sparringspartner, for vi vil alltid sørge for at kunden vår alltid skal være fornøyd, om vi greier å levere eller ikke.