Førstehjelp og HLR

Enkle førstehjelpskurs bestiller du enkelt og greit her. Våre kurs er tilpasset ditt eller deres behov, enten det er snakk om treningssenter, eller bygg og anlegg, butikk eller forening.

Våre kurs er på ca 2 skoletimer, vår filosofi er heller ofte, med praktisk trening, istedenfor lange kurs sjeldent.

Pris etter avtale

HLR kurs, med eget sertifikat, vi benytter Anna-dokke, og kurset er delt inn i en teoridel og en praktisk øving. Vi lærer også opp i bruk av hjertestarter.

Kurset er over 2 skoletimer, og gjentas etter et år, eller ved behov.

Pris etter avtale

Sertifisert førstehjelper

Allerede i 2011 gjennomførte Tom Kjetil første kurs i førstehjelp, og var sertifisert i 2010, innen førstehjelp, og hjerte-lunge redning.

I 2013 ble TK også sertifisert for opplæring og bruk av hjertestarter.

TK er for å lage enkle kurs, med fokus på praktisk trening.

Motto er "heller korte kurs, ofte".

Vi skreddersyr kursene etter kundens behov, derfor vil det også være ulike priser ut fra antall og tiden som brukes.

Priseksempel: 10 personer gjennomfører HLR-kurs, med enkel førstehjelp, tid ca 2 skoletimer. kr 1990,- inkl mva. og eget sertifikat.